Preview Mode Links will not work in preview mode

Fans Corner Sverige


Dec 14, 2021

Ultrish från Bajenpodden gästar Alexander Axén och Erik Edman i detta specialavsnitt av Fans Corner Sverige. Av tekniska skäl valde vi att spela in en vanlig podcast. 

Läs mer om Fans Corner Sverige på FCSverige.se - där du framöver också kan lyssna live och ringa in till podden.